خانه پویش امضاءبیانیه گروه گفتگو
 • بانوان ارجمند(بدون تصویر):
 1. زهرا حاجی اکبری
 2. حانیه علیپور
 3. معصومه طیّبیان
 4. الهه سادات هاشمی
 5. سیده پریسا هاشمی
 6. اکرم السادات هاشمی
 7. سیده خدیجه هاشمی
 8. حاجیه سادات خسروی‌مجد
 9. سیمین یادگاری
 10. خدیجه سادات فخیمی
 11. زینب براتی
 12. سیده معصومه رحمانی زاویه

 • آقایان گرامی(بدون تصویر):
 1. حسین حسینی
 2. سجاد هیجو
 3. ابوالفضل کفاشی برواتی
 4. محمدصادق زارع
 5. احمد اشرفی
 6. علیرضا فخر
 7. سجاد ملکیان
 8. سعید بهایندری
 9. جواد هاشمی
 10. داود امینی
 11. علیرضا دلاکه
 12. کامل دهش
 13. ابراهیم راوند
 14. امیرحسین نریمانی
 15. سید مرتضی حسینیان
 16. علیرضا ابراهیمی
 17. حسین شعبانی
 18. مجتبی دهقانپور
 19. عباس خنفری
 20. روح اله شیخلو
 21. علی صفری
 22. جواد ابدالی سرابی
 23. میلاد مأنوسیان
 24. محمد جواد راوند
 25. سید مصطفی حسینی
 26. مهدی کمالزئی
 27. ناصر عبدیان
 28. سهراب فاخر
 29. قهرمان شرفی
 30. حسین جنتی راد

درباره‌پویش چـرا اصلح تماس با ما

تشکل طلبگی قیام حامیان اصلح حامیان حوزوی جلیلی حامیان حوزوی رئیسی دکتر سعید جلیلی پویش حوزوی پویش حوزوی حامیان اصلح گفتمان اصلح