حوزویان امضاء کننده بیانیه به تفکیک استان محل سکونت

 • خوزستان
 1. محسن رجایی
 2. حسین حمزه لوی
 3. فاطمه بیت سیاح
 4. مرضیه منجزی
 5. آرمان جوانی
 6. زینب خلیلی
 7. حلیمه چعباوی
 8. زهرا دلاوری
 9. مرضیه شوشتری
 10. ندا مجیدی نژاد
 11. سید حامد هاشمی
 12. فروزان قاسمی
 13. زهراء قاسمی نیا
 14. حبیب اله طاقدره
 15. سلیم ظاهری
 16. سید رضا قیم موسوی
 17. مریم جابری
 18. محمدعلی نژادشیر
 19. نرگس تابش
 20. ریحانه داودی زاد
 21. ایمان محسن زاده
 22. زینب السادات موسوی
 23. مریم هویزه

 • زنجان
 1. شبنم کرمی
 2. سمیرا مقدسی

 • سمنان
 1. محمد رجبفردی
 2. مرضیه نجفی
 3. محمد جواد روشن بین
 4. حمیده لواف
 5. حسین نورایی
 6. فاطمه میرزایی نسب
 7. جواد عسکری

 • سیستان و بلوچستان
 1. هادی اکبری
 2. ریحانه نجفی
 3. هانیه دلیرتربتی
 4. حمیده حیدری نسب
 5. مریم خلیلی
 6. زینب بامری
 7. یوسف حیدرزهی
 8. فاطمه سرگلزایی

 • فارس
 1. فاطمه سادات براتی
 2. سید عبدالله حسینی
 3. لیلا جوکار
 4. حکیمه محمدی
 5. عبداله برسو
 6. علی انصاری
 7. فاطمه روستایی
 8. معصومه کامیاب کلانتری
 9. مریم بیابان گرد
 10. سمیه صلح جو
 11. روح الله فرخنده پی
 12. ریحانه مصطفائی
 13. عالیه خودکامه
 14. امیر سعیدی
 15. مرضیه قاسمی
 16. رقیه سادات دبستانی
 17. زهره حسامی

 • قزوین
 1. فاطمه چگینی
 2. نرگس نعمتی
 3. مینا خلیل خانی

 • قم
 1. حسین کاوه
 2. محسن خسروی
 3. میثم گل زاده
 4. حمید باقرزاده
 5. سید ابراهیم حسینی
 6. سید حسن موسوی
 7. روح الله دشتی
 8. اسماعیل کاظمی
 9. مصطفی جهان فکر
 10. سجاد رحمانیان
 11. محمد حسن علیدوستی
 12. مهدی فتح الهی
 13. سیده نجمه رضوی
 14. مهدی فتح الهی
 15. سید محمد حسینی
 16. حسن سلمان
 17. حمید حیدری
 18. حمزه علی وحیدی منش
 19. عبدالله رحیمی
 20. مهدی خالدیان
 21. علی رحمانی
 22. داود احمدی
 23. معصومه پرویز
 24. حمید برزگار
 25. علی جعفری
 26. معصومه سیفی کناری
 27. حسین‌ رحیم‌ نهاوندی
 28. رحیمه  معصومی موحد
 29. سید حسن حسینی
 30. محمد علی صفری
 31. مهناز مرادی
 32. محدثه مرادی
 33. حانیه زکریائی
 34. محمد رضا قربانی
 35. گل‌ وردی
 36. فاطمه سپاسی
 37. معنوی
 38. مجتبی میرزایی
 39. محمد رضا آتشین صدف
 40. راحله اصغرزاده مجدآذر
 41. عباس صفری
 42. ابراهیم ابراهیمی
 43. حمید قدیری حیدرآبادی
 44. میثم صفری
 45. نیلوفر سیدعزیزی
 46. سید عباس قدیمی نژاد
 47. زهره فراست
 48. ربابه کریمی
 49. مهدی جهانشاهی
 50. مجید پاک‌نیت
 51. سید علی مقدسی
 52. فاطمه رنجبر
 53. محمد اورعی
 54. محمود الیاسی
 55. سیده فاطمه حسنی
 56. سهیلا کریمی
 57. میثم سروری
 58. مجتبی شاهینی
 59. نجمه شریفی
 60. احسان روزبه
 61. جعفری موحد
 62. فتح الله دلفانی
 63. مجید حیدری فر
 64. احمد سعیدی
 65. حسین نجفی
 66. منصوره وطنی
 67. غلامرضا  خسردی
 68. محمد نیک نام
 69. عارفه مدرسی
 70. سید فضل الله نوری
 71. حسین جمشیدی راد
 72. علی جعفری
 73. علیرضا میرزایی
 74. مرتضی انصاری
 75. علیرضا حیدری
 76. یعقوب فضل الهی
 77. حانیه علی پور
 78. احمد رهبر
 79. ابراهیم بهادیوند چگینی
 80. مظفر حسینی راد
 81. پوران اکبرزاده
 82. رحیم عبقری
 83. غلامرضا محمدی
 84. ابوالفضل کیهانی
 85. مهدی ملائی
 86. غلامرضا مهربان
 87. داود مدحتی
 88. عبدالله امیرخانی
 89. ابراهیم سورانی
 90. زهیر بهروزی خلیلی
 91. داود احمدی قوهکی
 92. حسین مومنی
 93. جواد اسحاقیان
 94. مهدی جاسمی
 95. رسول رسا
 96. مقداد خماری
 97. حمید رضا قبادیان
 98. زینت باستان
 99. سید محمد موسوی
 100. علیرضامعتمدی
 101. حامد آرین پور
 102. روح اله حرمحمدی
 103. مهدی کریم خانی
 104. حسین فرشاد
 105. سیده نجمه رضوی
 106. زهرا جوکار
 107. حسین شعبانی
 108. سیما پیروز
 109. علی اصغر رضائیان
 110. انیسه ظاهری
 111. منیره داودی
 112. رثیه درویش
 113. علی اصغر رضائیان
 114. علی رضائی
 115. رضا جعفری فخیم
 116. ابوالقاسم سنائی
 117. زینب محمدرضایی
 118. معصومه رابودان
 119. ثریا شاعیدی
 120. الهام کرباسی
 121. حسین اسکندری
 122. زهرا یوسفی
 123. فاطمه عجمین
 124. محمد تقی وکیل پور
 125. راضیه زینلی
 126. مهناز کریمی
 127. اکرم نصراصفهانی
 128. سعید اربابی
 129. حسین مطلق
 130. زهرا قاسمی نیا
 131. فاطمه شریعتی
 132. زهرا اسمعیل پور
 133. محسن عطارمنش
 134. زهره زارع
 135. ریحانه سادات سلطانیان
 136. مرضیه حسن پور
 137. صدیقه‌ صدرصلواتی
 138. مریم بلدی
 139. فاطمه قره سید رومیانی
 140. منصور امامی راد
 141. آرزو دشتی
 142. معصومه دهباشی
 143. فاطمه امامی
 144. منصوره مهدوی یار
 145. اعظم بافرانی
 146. معصومه تقیلو
 147. صفورا سالاریه
 148. زینب موسوی
 149. محمود اکبری
 150. منصوره سادات یحیوی
 151. محمد سخاوتی
 152. فاطمه خادمی زاده
 153. مسیب فرهادی
 154. عاطفه نفر
 155. هاجر رجب پور
 156. مریم شاهوردی
 157. احمد نظری
 158. حنانه طباطبایی
 159. یحیی عبدالهی
 160. زهرا محمدیون
 161. فاطمه یارندپور
 162. محمدرضا ذاکری
 163. طاهره حیدری
 164. محمد حسین یارندپور
 165. زهرا یارندپور
 166. معصومه تکاور
 167. حاجی رضائی
 168. سید حسین رشیدی فرد
 169. لیلا حمدی
 170. سید محمد میرصانعی
 171. وحید زنگی آبادی
 172. محمود سلطانزاده
 173. محدثه حمیدی
 174. محمد قلعه نوی
 175. محمد هادی عربی
 176. محمد علی امیرلو
 177. محمد سلیمی
 178. سید روح الله نورافشان
 179. سید حسن موسوی
 180. صدیقه دانش زاده
 181. مهسا مختارزاده بازرگانی
 182. رها محمدی
 183. فاطمه خراسانی
 184. یاسر محمدی کمرودی
 185. سید جلال میرحسینی
 186. احسان محمودی
 187. فاطمه مرادی
 188. مجتبی شهرک زاده
 189. محمد مهدی جلوس فعلی
 190. حامد یزدانی
 191. سید عباس رضوانی
 192. محمد مهدی حسینی
 193. ابوالفصل آقاجانی
 194. صدیقه اقاجانی
 195. محسن اصغری
 196. امیرمهدی حسینی
 197. هادی اقاجانی
 198. فاطمه گرجی
 199. نیره زارعی
 200. علیرضا مصوری اصل
 201. مجتبی زارع
 202. زهرا مجلج
 203. سید صادق خطیب
 204. زینب سادات رضوانی
 205. محمد اویسی
 206. مریم فرخی
 207. نرگس ابراهیمی
 208. حمید اکبری
 209. دهقان اشکذری
 210. بی بی زهرا بهروزنژاد
 211. مهدی محمد صالحی
 212. محسن کاظمی
 213. احمد حیدری
 214. سید محمد طباطبائی
 215. رضا کرمی
 216. زهرا قاسمی
 217. زینب یوسفیان
 218. سید محمدصالح رضوی
 219. عبدالمطلب شیخ زاده
 220. محسن عرب
 221. صادق منظوری
 222. رسول مکی آبادی
 223. یحیی حبیبی
 224. هادی پورحاتم
 225. سید محمد فاطمی نسب
 226. بهاره جنگ
 227. عبدالناصر جلالیان
 228. هادی زیبایی
 229. زهرا جوزی
 230. حسین هداوندی
 231. صادق  صادق زاده
 232. سید جلال فاطمی نسب
 233. زینب اکبری
 234. حدیث تیموری
 235. محمد موذن سلطان آبادی
 236. نسیبه سادات داودالموسوی
 237. محمدرضا احمدی
 238. محمد علی زینلی
 239. محمد مهدی خسروی
 240. بشیر رحمانی
 241. محمد حسین صانعیان
 242. فرزانه  ذبیح مور
 243. سعید جزینی
 244. سید رضا تقوی
 245. محمد صفری
 246. سید مجتبی صالح سری
 247. سجاد رئوفی
 248. زهرا جواهریان
 249. حسن مجیدی
 250. خدیجه اسدی
 251. معصومه صباحی
 252. فرشته بختیاری
 253. غلامرضا پوراسماعیل
 254. فاطمه صالحی
 255. امید عسکری رباطی
 256. روح الله فدوی زاده
 257. سیدمحمدرضا صفوی
 258. سید ابراهیم میری
 259. رضا عصارزاده
 260. بهزاد آقامرادی
 261. معصومه ایمانزاده
 262. زهرا نجاتی
 263. مسلم موحدی راد
 264. علیرضا ملکوتی نژاد
 265. زینت حاج محمدی
 266. محمدحسین ساجدی فر
 267. محمدابراهیم حجت پناه
 268. صادق منظوری
 269. فهیمه بیات ترک
 270. روح الله پارسایی
 271. محسن ضیایی
 272. عالیه ساربان فرد
 273. محمدامین رحمانی
 274. امین ترابی
 275. زهرا اسدی
 276. زهرا سهرابی
 277. یوسف محبی
 278. محمدحسین رنجبران فردویی
 279. مهدی نیکبخت
 280. ام البنین مشکانی
 281. محمدجواد ربانی نژاد
 282. صدیقه آقائی
 283. شیوا صائمی
 284. مرضیه چرتابی
 285. زهرا جعفری
 286. زهرا تاجیک
 287. بهتاب هادی پور
 288. ریحانه کارپرور
 289. الهه رضایی
 290. مریم خداویردی
 291. حسن جعفری
 292. ابراهیم هادئی
 293. سید محمد جواد انوری تفتی
 294. ابوالفضل دهقانی
 295. نواب حضرتی
 296. حمیده سعیدی
 297. طیبه محمدی
 298. رقیه سلیمانی
 299. فاطمه معصومه پرهیزکار
 300. اسحاق هودیانی
 301. سید محمد حسین رئیس زاده
 302. ابراهیم مظاهری
 303. فاطمه رضایی
 304. محمد صادق کمیلی
 305. عبدالله شمس الدینی
 306. سمانه توکلی
 307. فاطمه هادی پور
 308. محمدحسین کاکویی نژاد
 309. ستاره نجفیان
 310. سیده طیبه موسوی
 311. لیلا قمی
 312. فاطمه السادات چاوشی
 313. سیدسلیم فاضلی
 314. منیر هدائی
 315. محمد علی نجفی
 316. محمدعلی حججی نجف آبادی
 317. حمیده موسوی زاده قمصری
 318. سعید افشار
 319. محمد حسین عابدی پور
 320. هادی مطلبی
 321. مرضیه علوی
 322. اعظم بهلولزاده
 323. ساره سلطانی
 324. سید مهدی صفایی
 325. فاطمه سادات یوسفی
 326. محمد عزتی
 327. سید مرتضی موسوی

 • کردستان
 1. ذلیخا سعید محمدی
 2. اصغر صفرزاده
 3. رامونا حبیبی
 4. سید جلال نصری حسینی
 5. ماهان نیکروش
 6. جابر عربیان
 7. محمد ابراهیم خدایاری
 8. آریان سرحدی
 9. محمد نعمتی جبارآبادی
 10. علی فاطمی راد
 11. میلاد قاسمی
 12. حسین عرفانی نسب
 13. امیرحسین کهریزی
 14. علی رزلانسری
 15. امیراسدی
 16. مهدی آزادی
 17. محمود مهدی مروت
 18. وحید رمضانی
 19. محمد چشمه کبودی

 • کرمان
 1. فاطمه پورگنجی
 2. زینب قادری
 3. حامد شیخ بهایی
 4. منیره شیخ بهایی
 5. ریحانه ترکزاده
 6. فهیمه علیرضایی ماهانی
 7. اعظم آب بر
 8. مصطفی سازندگی
 9. اکرم کاظمی
 10. زهرا گهرگزی
 11. مقداد دوست محمدی
 12. زهرا پورشیخعلی
 13. مهدیه لری زاده
 14. طیبه برخورداری
 15. فهیمه نخعی
 16. نرگس یزدیزاده
 17. محمد صباغ
 18. سکینه خالقی
 19. سادات محمودی

 • کرمانشاه
 1. محمدتقی کوهکن
 2. زینب ضرغامی
 3. سجاد فروزش
 4. محمد جواد کرمی
 5. زهرا آزادی‌ام ماه
 6. فرهاد طلایی کمشوری
 7. مهران امیری
 8. متین اقایی
 9. پیام ندبمی

 • کهگیلویه و بویراحمد
 1. عبدالله نورایی
 2. شهین تاج آیین پرست
 3. حسن سبک خیز

 • گلستان
 1. سیده زبیده حسینی
 2. محمود منصوری
 3. سمیه بذرافشان
 4. فاطمه خواجه
 5. زهرا شادمند
 6. زهرا قره خانی
 7. سمیه توکلی

 • گیلان
 1. ثریا صفری
 2. لیلا ارمون
 3. فاطمه صفرزاده رواجیری
 4. تارا طلیعه
 5. فرزانه داداشعلی
 6. محدثه خوش روش
 7. ام لیلا احمدی
 8. نرجس حسین خواه
 9. زهرا پورشریف
 10. زهرا راشد
 11. زهرا تجددی
 12. مجتبی ضابطی
 13. حبیبه بهروز
 14. فاطمه  بداقی
 15. زهرا شادمان
 16. مرضیه شریف‌پور
 17. محمد شکری
 18. زهرا ضیایی دفرازی
 19. علی رضا دروگر
 20. محبوبه اسدزاده
 21. زهره فکرجوان
 22. انسیه محمدزاده
 23. محمد مرادی
 24. علیرضا مرادی
 25. زهرا مروی
 26. سیده زینب تقوی پور
 27. فاطمه صغری جبار پور
 28. الهام ضیاء
 29. سیده فاطمه موسوی
 30. مبینا قاسم زاده
 31. معصومه صاحبی
 32. علی کریمی
 33. زهرا احمدی

 • لرستان
 1. مسعود مدهنی
 2. زهرا کرم الهی
 3. لیلا روئین
 4. مهدی حسنوندی
 5. مریم مرادی
 6. آسیه یوسفی فرد
 7. منوچهر جهانگیری
 8. سیده فاطمه حسینی
 9. مهناز یوسفوند

 • مازندران
 1. سیده ریحانه سجادی
 2. زینب کردمحلی
 3. فاطمه کجوری
 4. مصطفی پور
 5. شایان ابراهیم
 6. زهره کارگزار
 7. سمیرا دلدار
 8. حدیثه کردمنجیری
 9. طیبه جفادیده بیجاربس
 10. فاطمه قدیری
 11. فهیمه درستی ولی آبادی
 12. محبوبه پاشا
 13. منیره قمی
 14. شبنم صائمی
 15. زهرا رییسی
 16. حامد آقاخان اشکوری
 17. علی فضلی ابوخیلی
 18. زهرا عباسی
 19. محمد امید نوری
 20. محمد سعید نوری
 21. زهرا عباسی
 22. فرشته شعبانپور
 23. سیده نرجس حسینی
 24. زینب خیرالله پور حاجی
 25. زهرا خیراله پور
 26. فاطمه بیژنی
 27. سحر جلالی
 28. عذرا طالبیان درزی
 29. میثم یوسفپور

 • مرکزی
 1. زینب متولی
 2. ایرج جودی
 3. سید محسن سعیدی
 4. محمد مؤذنی
 5. محسن ساجدی اراکی
 6. فاطمه  مجللی نسب
 7. زهرا‌ خیری

 • هرمزگان
 1. زینب السادات چابک سوار
 2. سلیمه نجفی
 3. راضیه زیرک

 • همدان
 1. مصطفی قرائی
 2. مریم موفق
 3. زهرا جلالی یکتا
 4. علی نفری
 5. محمد مرادی
 6. محمد مرادی
 7. طاهره سادات ابطحی
 8. خلیل عقیلی فرج
 9. فاطمه سلطانی
 10. علی رضا حیدری
 11. سید میثم حسینی
 12. سیدعلیرضا حسینی
 13. علی رسولی
 14. ملیحه عبدالملکی
 15. زهرا پیرحیاتی

 • یزد
 1. زهرا توکلی
 2. صدیقه غفوری
 3. عبدالله مروتی
 4. سجاد ضیغمیان
 5. محمد مهدی عربی قریه علی
 6. زینب صفی
 7. سمیه میرزارجبی
 8. میثم حق پرست

مجری تنظیم بیانیه | تشکل طلبگی قـیـام