• فروش دامنه‌های اینترنتی آی آر | تماس و پیامک 165 101 09100 | تخفیف برای مجموعه‌های انقلابی

ردیف

                         نام                          دامنه                          حروف                          قیمت
01 اتقا a t q a . i r 4 4,000,000 تومان
02 اوتاد a u t a d . i r 5 5,000,000 تومان
03 ارتزاق e r t e z a q . i r 7 3,000,000 تومان
04 قیام g h y a m . i r 5 3,000,000 تومان
05 حوزه پرس h a w z a h p r e s s . i r 11 5,000,000 تومان
06 کیّس k a i i e s . i r 6 4,000,000 تومان
07 لالایی l a l a i i . i r 6 8,000,000 تومان
08 لواسانیا l a v a s a n i a . i r 9 8,000,000 تومان
09 ناطق n a t e q . i r 5 9,000,000 تومان
10 پردیسانی p a r d i s a n i . i r 9 4,000,000 تومان
11 پرتو p a r t o v . i r 6 5,000,000 تومان
12 پیرو p e i r o w . i r 6 4,000,000 تومان
13 قیام q e i a m . i r 5 3,000,000 تومان
14 قدّوس q o d d o o s . i r 7 5,000,000 تومان
15 روزی r o u z y . i r 5 4,000,000 تومان
16 سیّاس s a i i a s . i r 6 5,000,000 تومان
17 شیب الخضیب s h a i b o l k h a z i b . i r 13 4,000,000 تومان
18 ثریا s o r a i i a . i r 7 7,000,000 تومان
19 سیاسی s y a s y . i r 5 8,000,000 تومان
20 طاغوت t a g h o o t . i r 7 6,000,000 تومان
21 ذوالفنون z o l f o n u n . i r 8 5,000,000 تومان
22        
23        
24